Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o zwrot nadpłaty

 

Dane wniosku
Miejscowość
Data wniosku
Dane wnioskującego
Nazwa firmy lub imię i nazwisko
Adres
NIP
Wniosek
Kwota nadpłaty wynosi (zł)
Numer rachunku bankowego, na który nadpłata ma zostać zwrócona
Uzasadnienie
Załączniki

-

-