Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o rozdział instalacji w budynku/przeniesienia wodomierza

 

 

Ratowice, dnia 

Dane wnioskodawcy
Imię
Nazwisko
Nazwa firmy
Nr klienta
NIP
Ulica i nr
Miejscowość
Kod pocztowy
Telefon
Adres E-mail
Forma odbioru
Dane do wniosku
Wnioskuję o określenie warunków ROZDZIAŁU INSTALACJI / PRZENIESIENIA * wodomierza głównego:
Nr wodomierza
Działając za zgodą i w porozumieniu z współwłaścicielami nieruchomości:
Miejscowość
Nr działki
Ulica i nr
Którymi zgodnie z aktem notarialnym są: (dotyczy nieruchomości posiadających kilku współwłaścicieli)
Dodatkowe informacje do wniosku
Dodatkowe informacje Odbiorcy
Załączniki
Projekt lub szkic rzutu kondygnacji z zaznaczeniem przebiegu instalacji wodociągowej w budynku oraz zaznaczeniem nowej lokalizacji wodomierza głównego
Inne (jakie)